วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สาระลังการหัสพรรณไม้ 7-11000-001-038
ชื่อสามัญ สาละลังกา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Couroupita guianensis Aubl.
ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE
ลักษณะวิสัย ไม้ดอก
ลักษณะเด่น มีลำต้นสีน้ำตาล ใบสีเขียว รวมทั้งมีดอก และผล
ประโยชน์ ไม้ดอก
รูปภาพ g g